ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ : ಎಮ್ಮೆ ಸಾವು

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ವಾರ್ತೆ,ದಾವಣಗೆರೆ,ಅ.22; ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಹಿರೆಮಲ್ಲನಹೋಳೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ...

Read More