ಶಾಸಕರೆದುರೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಾಗ್ವಾದ | ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ವಾರ್ತೆ,ದಾವಣಗೆರೆ,ಜೂ.13; ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಸಕರೆದುರೆ...

Read More